Regnbuealliansens og Venstres Stig Vaagan er på ny ute i sosiale medier og sier i kraftige ordelag at redaktøren bør redigere avisen etter hans instrukser. Hvis ikke står troverdigheten til Hamar Arbeiderblad på spill. Denne gangen krever han at HA publiserer en meningsmåling om jernbanens dobbeltspor, bestilt av en aktør i jernbanedebatten.

La oss med en gang si at det ikke er noe i veien med målingen. Vi forstår godt at aksjonsledere og interesseorganisasjoner ønsker at mediene skal dekke deres sak på en bestemt måte. Verre er det når sentrale politikere inntar rollen som redaktører. Stig Vaagan er del av flertallskoalisjonen i Hamar, og representerer den politiske makten. Det er viktig at politikerne er seg bevisst rollefordelingen mellom politisk makt og mediene. Som oftest har denne forståelsen vært god hos lokalpolitikerne i Hamar. Det er faktisk ikke Regnbuealliansen som definerer Hamar Arbeiderblads troverdighet.

Hvorfor publiserer vi ikke målingen til Sentio som viser knapt flertall for Korridor øst? Fordi redaktørrollen ikke bortfaller selv om vi tilbys en meningsmåling. Vi har tidligere blitt kontaktet av politiske partier, gjerne i forbindelse med valg, som ønsket publisering av meningsmålinger de hadde bestilt. Uten unntak gagnet alle målingene vi ble tilbudt partiet som sto som oppdragsgiver. Ville vi fått partibarometeret hvis partiet som var oppdragsgiver var i fritt fall? Det vil vi aldri få vite. Men det ville ikke overraske oss hvis målingen i så fall bare ble brukt til intern analyse.

Å være redaktør betyr å ta ansvar for eget redaksjonelt innhold. Derfor er vår holdning at vi bare publiserer lokale målinger der vi selv er oppdragsgiver. Da vet vi også at meningsmålingen blir publisert uansett hva resultatet er. Målingen som er gjengitt i Hamar Dagblad ville vært brennaktuell hvis jernbanesaken skulle avgjøres ved en lokal folkeavstemning. Slik er det som kjent ikke. Den viktigste konklusjonen er derfor etter vårt syn den samme som ved HAs forrige måling: I jernbanesaken er Hamar en delt by.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00