De har en plikt, ikke bare en rett, til å forsvare de privatpersonene de representerer. Nå vil Arbeiderpartiet innføre den samme bestemmelsen for pressefolk, slik at det blir ulovlig for politiet å jakte eller etterforske pressens kilder.

Når Arbeiderpartiets medieutvalg varsler at de vil trekke opp nye linjer, viser de til Sverige, som allerede har en tydeligere medieansvarslov. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er positive til forslaget, og har selv pekt nettopp på nabolandet som eksempel til etterfølgelse for norske medier. Utspillet fra Ap kommer i kjølvannet av razziaen hjemme hos dokumentarprodusent Ulrik Imtiaz Rolfsen i juni. Der beslagla PST upublisert materiale fra Rolfsens planlagte film om den radikale islamisten Ubaydullah Husseins. Skulle man sammenligne dette med en redaksjon som HAs – og hvis PST vinner fram med sin sak i Høyesterett, der denne saken nå har havnet – vil det bety at politiet kan komme og inn ta med seg journalistenes notatblokker eller kontaktlister, og at vi vil måtte gi fra oss upublisert og uredigert materiale.

Det strider ikke bare mot alle redaktørers og journalisters yrkesforståelse. Det er også problematisk og uheldig i et samfunnsmessig lys. Ingen er tjent med at vilkårene for å drive samfunnskritisk journalistikk blir vanskeligere, men hvis kilder opplever at de risikerer å bli overvåket eller utsatt for politietterforskning, vil mange ikke våge å varsle pressen om kritikkverdige forhold. Kildevernet er altså åpenbart under press. For selv om journalister og redaktører i dag kan nekte å opplyse til politiet hvem som er kilder i en sak, kan domstolene pålegge journalistene å røpe dem. Altså er vernet heller ikke absolutt, selv om prinsippet er grunnleggende både for ytringsfriheten, for medienes troverdighet og rolle som talerør for mannen i gata. Alle skal være trygge på at de anonymt kan gå til pressen med sensitive saker, uten at de risikerer at deres navn eller informasjon går videre til politiet eller andre myndigheter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00