Kritikken mot nominasjonen av Ikea til årets byggeskikkpris prellet av. Fredag kveld delte Arthur Buchardt ut prisen til Ikea-sjef Jens Listrup. Han var kveldens ærligste mann da han takket med ordene: «Den blå boksen er tross alt bare en blå boks, og lik alle de andre boksene i verden».

Naturlig nok valgte Listrup i stedet å framheve sine ansatte. Ikea-etableringen har skapt et stort antall arbeidsplasser i Ringsaker. Dessuten unnlot han selvsagt ikke å nevne de tusener på tusener av besøkende som besøker det enorme varehuset. Handel og arbeidsplasser trengs i Ringsaker. Ikea har gitt et viktig bidrag til nettopp dette.

Hadde juryen bestått av fagfolk som arkitekter og byutviklere kunne vi fått en interessant debatt om arkitektur. Men etter reaksjonene å dømme ville Ikea i så fall aldri blitt nominert. I stedet er det kommunens ordfører, rådmann og kultursjef som velger. Da får byggeskikkprisen preg av å være en gest til Ikea for å etablere seg i Ringsaker.

Vi synes det er dårlig politisk håndverk kommunetoppene har utøvd. Det er flott at det legges til rette for næringslivet. Men selv om Ikea genererer handel og skaper arbeidsplasser, burde kommuneledelsen sett at denne prisen etterlater en dårlig smak i munnen.

Arkitekt Peter Butenschøn konkluderer med at Ringsaker kommune mangler ambisjoner i sitt byggeskikkarbeid. Det kan hende. Vi velger å tro at kommunen i stedet har latt sine vekstambisjoner gå på bekostning av blikket for god arkitektur. Slik blir det gjerne når de samme personene skal stelle med begge deler.

Juryen for byggeskikkprisen bør derfor få en annen sammensetning. Verken rådmann, kultursjef, ordfører eller andre politikere har kompetanse på dette feltet. Skal Ringsaker kommune ta begrepet byggeskikk på alvor, må man også lytte til de som har kompetanse. Det kan rettes opp ved neste RingsakerGalla.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00