Omsider tok Hamar Arbeiderparti jernbanedebatten. Det var ingen overraskelse at flertallet falt ned på Korridor vest med kulvert som det beste alternativet. Leder i Hamar Ap, Thomas Langeland Jørgensen, understreket at vedtaket er gjort med stort flertall, og dermed er et kraftig signal fra medlemsmøtet. 

Signalet er ikke til å misforstå. Men utover å gi en pekepinn om hvordan kommunestyrerepresentantene til Ap vil stemme når saken er til behandling, har det begrenset betydning. Hamar Ap er byens største politiske parti, men har vært nesten fraværende i jernbanedebatten. Jørgensen beskrev i sin innledning debatten om dobbeltsporet som «en krevende situasjon for partiet i to år». Hamar Ap bør spørre seg om debatten kunne vært håndtert bedre.

Vi forstår behovet for å ha all informasjon på bordet før det gjøres et endelig vedtak om trasé. Men de siste årene har det pågått en intens debatt om utviklingen av framtidas Hamar, med dobbeltsporet som bakteppe. Den har preget folkemøter, avisenes debattsider, sosiale medier og samtalene ved kafébordene. Med noen få unntak har ikke Hamar Ap hatt noen stemme i denne offentlige samtalen. Vi synes partiet kunne hatt større ambisjoner enn å gjøre passivitet til sitt svar. 

Den største overraskelsen på medlemsmøtet var kanskje at tidligere ordfører Morten Aspeli tilhørte mindretallet som stemte for Korridor øst. Det er et standpunkt som vil bli lagt merke til, og som kan bidra til å legitimere at også andre Ap-representanter bryter med partivedtaket. 

Det betyr noe at kommunestyrets vedtak 21. desember har et så stort flertall bak seg som mulig. Hamar kommune står aller sterkest hvis det oppnås enighet med Jernbaneverket. Men merknadsprosessen har vist at det ikke er mulig å få noen ytterligere bevegelse derfra. At det ikke engang var vilje til å ta Espern-området ut av planområdet er beskrivende for statlig stivbeinthet. Slikt gjør det enda vanskeligere å få til en god prosess, hvor begge parter er fornøyd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00