Sakte, men sikkert har Hamarregionen klart å bygge opp sin attraksjonsverdi hos andre bosatt på Østlandet. Men fortsatt er effekten fra OL-94 viktig. Vikingskipet og Mjøsa er det regionen først og fremst assosieres mest med. Raske, fikse grep gir altså ikke en umiddelbar effekt.

Det er det langsiktige arbeidet som skaper det gode omdømmet. Og en del funn i målingen viser at Hamarregionen, og særlig Hamar, er på rett vei. 8 av 10 spurte vet at Hamar ligger innenfor en times reisevei fra Oslo. Det betyr at vi er plantet på kartet i folks bevissthet. Det er flott med konserter og arrangementer. Men når folk skal bestemme hvor de vil flytte er denne typen basiskunnskap også viktig.

Når målingen viser at stadig flere synes Hamarregionen er attraktiv, ser vi at utviklingen går rett veg. Det er neppe noen tilfeldighet. Både Hamar og Ringsaker har i mange år jobbet systematisk med å oppgradere sentrum og legge grunnlaget for gode opplevelser for både de som bor her og de som kan tenkes å flytte hit. Byutviklingen i de to byene er det aller viktigste tiltaket som kan gjøres.

Likevel er det et stykke fram før Hamarregionen for oslofolk framstår som en moderne, attraktiv region de gjerne vil flytte til. Vi er alminnelig anerkjent for å tilby gode muligheter for et aktivt liv og gode oppvekstvilkår. Men respondentene i undersøkelsen nøler når de blir spurt om vi er et attraktivt sted å flytte til. For næringslivet er vi langt unna å være et førstevalg når noen vil lage arbeidsplasser.

Det er bare ett svar på dette: Fortsett! Hamarregionen har drevet målrettet omdømmebygging i årevis. Det er et klart politisk mål å gi Hamar og Brumunddal et rykte som moderne, gode byer å flytte til. Men enkelthendelser alene skaper ikke et godt omdømme. Mange nok må over tid få bekreftet at dette er deres opplevelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00