Onsdag kom søkertallene til de 13 videregående skolene i Hedmark. 7.225 søkere er 30 flere enn i fjor, Andelen som søker yrkesforberedende utdanningsprogram er økt med 1,2 prosentpoeng siden i fjor, en ønsket utvikling. Og vi vet at de videregående skolene i fylket har tatt kjempesteg de siste årene med å få elevene fram til fullført videregående opplæring. Så langt er mye vel i disse skolene i Hedmark.

Men skolehverdagen for mange kan bli sterkt endret allerede fra det neste skoleåret. Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra kommende årsskifte. Det er ikke bare enkelt for de videregående skolene. De to fylkene har i dag vidt forskjellige opptakskriterier for elevene. I Hedmark gjelder nærskoleprinsippet, der søkerne blir henvist til den skolen som ligger nærmest hjemmet og som kan tilby det utdanningsprogrammet det er søkt på.

I Oppland er det fritt skolevalg. Det vil si at søkeren selv kan velge den skolen han eller hun vil gå på. Det er derfor kun karakterene som gjelder som konkurransefaktor om en ønsket skoleplass.

En arbeidsgruppe har i lengre tid arbeidet med et forslag for hvordan den nye fylkeskommunen skal håndtere skoleopptaket. Forslaget skal etter planen sendes ut på offentlig høring denne uka med høringsfrist første helgen i mai. Politikerne skal gjøre endelig vedtak i juni.

I dagens avis argumenterer ungdomsskoleelev Elisabeth Tangen godt for et fritt skolevalg. Hun mener adgangen til fritt å velge skole er en viktig motivasjonsfaktor for det forestående skolearbeidet. Samtidig argumenterer gruppelederne for SV i de to fylkene sterkt for nærskoleprinsippet, og advarer mot en utvikling i retning av A- og B-skoler, der det i realiteten er de med best karakterer som har en valgfrihet.

Nærskoleprinsippet har gjort at Hedmark har en mer desentralisert skolestruktur enn naboene. Det burde tilsi støtte fra Senterpartiet. Høyre har allerede flagget støtte til fritt skolevalg. Den som får Arbeiderpartiet med på laget vil vinne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00