Presset på mediehusene for å innføre såkalt innholdsmarkedsføring, har økt kraftig. Nå sier Dagbladet- redaktør John Arne Markussen til Aftenposten at det skal opprettes en egen avdeling for å utvikle dette. Annonsørene skal i stedet for å kjøpe plass til reklame på tradisjonelt vis, få presentere sine produkter slik at det ligner på redaksjonelt innhold. Reklamen skal framstå som om den er en del av det redaksjonen tilbyr sine lesere.

Det er den svært kritiske økonomien i norske mediehus som er årsaken til at det åpnes for innholdsmarkedsføring. Annonsørene svikter avisene, noe som har ført til betydelige kostnadskutt i de aller fleste mediehus. Det blir stadig færre journalister som skal levere innhold både på papir og digitale kanaler. Annonsekronene går i stedet til Facebook, Google, gratisaviser eller andre annonsekanaler utenfor de tradisjonelle mediehusene.

Etter vårt syn er innholdsmarkedsføring en farlig veg å bevege seg. Det kan i sin ytterste konsekvens ødelegge den grunnleggende troverdigheten til mediene. Det er ikke rart annonsørene ønsker at deres reklame skal legges så nært opp til det innholdet leserne opplever som uavhengig journalistikk. Det er jo nettopp denne uavhengigheten som gjør at leserne kan ha tillit til innholdet vårt, i motsetning til betalt produktomtale som har som formål å selge en vare. For annonsørene er selvsagt produktomtale forkledd som redaksjonelt innhold av stor verdi. For mediehusene kan troverdigheten bli revet i stykker på kort tid.

Men innholdsmarkedsføring er et faktum, og Dagbladet, som i årevis kjempet for sin eksistens, går naturlig nok foran. Det vil utfordre bransjen for øvrig til å se på hvordan dette kan håndteres. Merkingen blir avgjørende for om troverdigheten opprettholdes. Men det er den journalistiske uavhengigheten som nå står på spill.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00