Vi kan ikke annet enn å synes synd på dem. Finansmeklerne som knapt vet hva pappapermisjon er for noe. Dagens Næringsliv har de siste dagene gjort et stykke god journalistikk ved å avdekke i hvilken grad meklerne i våre finanshus tar innover seg at de blir fedre. Svarene er sjokkerende. Toppene i våre største finanshus er bortimot uforstående til problemstillingen. De setter i stedet sin ære i å ikke slå av mobiltelefonen selv under fødselen. Tap av inntekt, og en opplevelse av at de er uunnværlige i jobben, er den begrunnelsen de aller fleste oppgir.

Det er i og for seg prisverdig når meklersjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier slipper katta ut av sekken. «For å være helt ærlig er verken jeg eller så veldig mange andre menn jeg kjenner opptatt av å ha alenetid med barna». Slik snakker altså en trebarnsfar i 2014, mens debatten i samfunnet for øvrig handler om å gi mannen bedre mulighet til å være far for sine barn.

Meklerbransjen er en for liten yrkesgruppe til at vi skal la den ha en dominerende rolle i samfunnsdebatten. Men den grundige reportasjejournalistikken til DN avdekker hvordan slike miljøer hensynsløst kan sette penger og prestisje foran alt annet. Det er etablert en lukket kultur hvor det er nærmest utenkelig at noen ber om permisjon i forbindelse med barnefødsel. For sikkerhets skyld deles det ut rause bonuser for å avstå, siden pappaperm tross alt er en lovfestet rettighet. I siste instans venter det utfrysing og degradering for den som likevel måtte protestere.

Finansgutta tjener mye penger. De skaffer seg koner som gjerne tilbringer livet hjemme og tar seg av barnepass og matlaging. Meklerne lever åpenbart i en boble hvor opplevelsen av rikdom og uunnværlighet gir en bedre følelse enn den du får ved å være sammen med dine barn. Heldigvis går samfunnet for øvrig i en annen retning. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er ikke mer uunnværlig enn at han skal ta ut tre måneders permisjon etter å ha fått en datter. Finanstoppene bør ta signalet. Det er fortsatt ikke for sent å bli moderne menn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00