«Makan!» Den spontane reaksjonen til skipsreder Elisabeth Grieg på Twitter har bidratt til en debatt om kvinnelige toppsjefer i selskaper hvor staten er en stor eier. Skipsreder Griegs utbrudd kom som en følge av at Sigve Brekke nylig ble utnevnt til toppsjef i Telenor. De siste månedene har Statoil, Yara og altså Telenor fått nye toppledere. I alle selskapene ble den nye sjefen en mann.

Elisabeth Grieg sier til Dagens Næringsliv at det er et paradoks at vi i verdens mest likestilte land er så dårlige på ledernivå i næringslivet. Styreleder i Telenor, Svein Aaser sier han var forberedt på kritikk. Han poengterer imidlertid at det aller viktigste er å finne den beste kandidaten. Han het Sigve Brekke.

Vi betviler ikke at Brekke er den rette kandidaten til en så viktig stilling som toppsjef i Telenor.Vi vet ingen ting om hvilke kvalifikasjoner Telenor-styret har lagt vekt på, og hvilke kandidater de har hatt på sin liste. Isolert sett er det ingen grunn til å kritisere Aaser og hans medhjelpere for rekrutteringsjobben. Det er likevel et tankekors at hver eneste gang et statlig eid selskap skal finne toppleder, så er det en mann som er best egnet. Det finnes neppe genetiske grunner til at menn er de beste toppsjefene. Styrelederne i disse selskapene må altså stille seg spørsmålet om de virkelig gjør nok for å sørge for at det i hvert fall i en av disse prestisjetunge jobbene er mulig å finne en kvinne som er kvalifisert og god nok.

Aaser bedyrer overfor Dagens Næringsliv at han ikke har noen forutinntatte holdninger. Næringsminister Monica Mæland (H) er likevel ikke fornøyd med resultatet. Hun sier rett ut til DN at hun vil kvitte seg med styremedlemmer som ikke oppfyller statens krav om kjønnsbalanse. Det er befriende med en næringsminister som er så klar på at det kreves handling for å oppfylle eierskapsmeldingens kvinnekrav. Bare ved å være så tydelig på at også kvinnelige lederkandidater sitter på viktig kompetanse, kan vi få kvinnelige toppsjefer også i de store selskapene hvor staten er inne på eiersiden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00