I Hedmarken tingrett ble det i fjor ført 53 barnefordelingssaker. Det betyr at fedre og mødre sto mot hverandre i retten hver uke for å slåss om omsorgen til sitt barn. Det er, som Hamar Arbeiderblad kunne fortelle, det høyeste antallet barnefordelingssaker i tingretten noensinne, og en trist utvikling sett med barnas øyne.

Det er vondt for barn å oppleve langvarige konflikter mellom foreldrene. Inger Helene Hognestad ved Familievernkontoret peker på at det kan gi barna dårligere selvfølelse. Også ved Familievernkontoret registreres det en økning i antall saker som behandles etter barneloven.

Når flere barnefordelingssaker havner i retten, skyldes det at fedrene har blitt langt mer aktive i å kreve omsorgsretten for sine barn. Advokat Elisabeth Viken har hatt mange barnefordelingssaker, og registrerer at fedrene ikke lenger aksepterer å bli avspist med samvær annenhver helg.

Det var en helt vanlig løsning for en del år siden. Tvert imot opplever mange fedre at de har like stor rett til omsorgen for barna som mødrene, og synes de er i sin fulle rett til å kreve dette.

Det er ingen grunn til å bli overrasket. Helt siden kvinnefrigjøringen for alvor startet på 1970-tallet har det vært et sentralt krav at fedre må delta mer i omsorgen for barna. Dette har etter hvert også blitt offisiell politikk når fødselspermisjonsordninger blir skreddersydd for fedrene.

Vi vi ha aktive, omsorgsfulle pappaer. Da må vi regne med at de også vil være deltagende fedre når ekteskapet ryker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00