Endre Krogsrud i aksjonsgruppa Nå eller aldri leter etter noen å diskutere med. Noen som har saklige argumenter for trase vest. Det er «den totale mangelen på gode argumenter» for dobbeltspor langs Mjøsa Krogsrud er bekymret over. Og han peker blant annet på Hamar Arbeiderblad.

Nå har denne avisen faktisk sagt at øst-alternativet er best, både på lederplass og kommentarplass. Det sa vi lenge før Endre Krogsrud oppdaget jernbanedebatten. Men vi er også klar over at en statsråd svært sjelden overkjører sin egen fagetat. Derfor ser vi på kulverten som et bedre alternativ enn bru, som er førstevalget til Bane Nor. Vi synes det er bra at lokale politikere har klart å forbedre kulverten, fordi det er dette som kan bli resultatet.

Det er to grunner til at Nå eller aldri roper i skogen uten å få svar. Den ene er at den lokale jernbanedebatten i Hamar faktisk ble avsluttet med kommunestyrets vedtak. Nå ligger saken i regjeringen, og den påvirkning Hamar måtte ha, er den jobben ordføreren og lokale representanter for regjeringspartiene gjør.

Den andre grunnen er at Facebook-siden til Nå eller aldri viser liten respekt for dem som ikke står hundre prosent bak gruppas kampanje. Her lanseres blant annet konspirasjonsteorier om at lokale Ap-politikere og BaneNor instruerer HA-redaksjonen, og de journalistene som avviker blir tatt av jernbanesaken. Det finnes et par hundre personer som trives med å lese og skrive slikt. De må få ha sin nettboble i fred.

HA har 20.000 abonnenter og 30.000 daglige lesere på nett. Mange av dem synes det er greit at jernbanen går langs dagens trase, en del er dessuten lei debatten. De har like stor rett til å hevde at de er opptatt av Hamars framtid som Endre Krogsrud. Derfor vil ikke HA innta rollen som propagandaorgan. Den er det Nå eller aldri som har, men den kan utøves med noe mindre aggresjon mot dem som har et annet syn. Kanskje tar kommunalministeren en avgjørelse i august. Men det er først når det bevilges penger til dobbeltspor gjennom Hamar at dette valget får betydning. Det er langt fram dit.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00