At det er flere menn enn kvinner i lederstillinger kan ikke overraske noen. Ulikheten har ført til at vi i Norge har lovfestet 40 prosent kvinneandel i aksjeselskapenes styrer. I norske statsbedrifter får topplederne kraftig kritikk hvis kvinneandelen i ledergruppa er for lav. Over lang tid har man erkjent at det er problematisk at kvinner utgjør en for liten del av bedriftenes ledelse.

Hamar Arbeiderblad har avdekket at i 10 utvalgte bedrifter på Hedmarken er det en dominans av menn. Det som overrasker mest er at mannsovervekten er så stor. Når bare en av seks i ledergruppene er kvinner, ser det ut som de kjønnspolitiske signalene ikke helt har nådd vår region.

Når det bare er menn som utgjør ledelsen påvirker det bedriftens interne kultur. Vi får bare menns humor, bare menns måte å takle sosiale situasjoner på, menns måte å kommunisere på. Vi vet dessuten at menn og kvinner har med seg ulike erfaringer. En god ledergruppe trenger begge deler. Derfor er en ledergruppe bestående av bare ett kjønn dårligere rustet enn en med tilnærmet lik kjønnsfordeling.

Likevel er det mange som ikke får det til. Vi ansetter den beste er en velbrukt forklaring på hvorfor bare menn ansettes. For den som argumenterer slik må det være et paradoks at menn så ofte er bedre ledere enn kvinner? Vi har en mistanke om at bedrifter hvor menn dominerer ledergruppen, ikke ser på rekruttering av kvinner som viktig nok.

Kjønnsbalansen i en ledergruppe snus ikke over natten. For det første må man erkjenne betydningen av å rekruttere kvinner. Kjønnsaspektet må tillegges stor vekt når ansettelser gjøres. Kvalifiserte kvinner må få jobben også når en mann framstår som ørlite bedre. Hvorfor slutter mange kvinnelige ledere etter få år? Kvinner som ansettes i mannsdominerte ledergrupper må trives. Det er topplederens ansvar. Dessuten må det rekrutteres kvinnelige mellomledere. Da legges grunnlaget for et langsiktig arbeid med kjønnslike ledergrupper.

HER kan du lese HA-saken om mannsdominansen i lederjobbene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00