Det framgikk av en pressemelding MDG Hamar sendte ut før helgen. Mandag kunne Hamar Arbeiderblad avdekke at det er store samarbeidsproblemer mellom partiets to kommunestyrerepresentanter.

Når hele MDG-styret trekker seg i protest mot kommunestyrerepresentant Katrine Aalstad, sier det mye om hvor uløselige problemene virker. Skal vi dømme etter uttalelsene fra de to kommunestyrerepresentantene er det ingen grunn til å tro på en snarlig løsning. Ingen av dem vil erkjenne at de selv har noe ansvar for konflikten.

Hamar var et av mange steder hvor det mye miljøpartiet feide inn etter suksessvalget i fjor. Men valgseieren har ikke bare vært enkel å håndtere. Flere steder har det vært konflikter. Nasjonalt var samarbeidsproblemene så store, at talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson stilte ultimatum for å få valgt den kvinnelige makkeren han ønsket å dele ledervervet med.

Når lite politisk erfaring kombineres med store, idealistiske mål kan det lett ende i kollaps. Mange av MDGs nyvalgte kommunestyrerepresentanter har lite erfaring med tradisjonelt politisk arbeid. Å forholde seg til et partidemokrati kan være frustrerende når man ønsker å se raske politiske resultater. Det er slett ikke alle som deltar i en idealistisk bevegelse som passer til å jobbe med tungrodde politiske prosesser, hvor det ofte tar lang tid før det skjer endringer.

Vi vet ikke hva som har utløst den bitre striden i Hamar MDG. Ingen ønsker å konkretisere dette. Men det har vært flere kontroversielle utspill. Pizza skulle fjernes fra kommunale møter, og lettbrusen skulle bort. Skalleberg rettet hard kritikk mot maten som serveres på Prestrud-senteret. Det var uenighet om en uttalelse i rovdyrpolitikken, og MDG står heller ikke samlet om valg av trase for dobbeltsporet. Hvis MDG ikke skal bli en døgnflue må skyttergravskrigen opphøre. Partiet har et viktig hensyn å ta: Velgerne som har stemt dem inn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00