Det må ha sendt sjokkbølger langt inn i Østerdalen da politiet gikk til storaksjon mot ulovlig ulvejakt. 12 mulige ulvejegere er pågrepet, men det virkelige alvoret ligger i at Økokrim har hentet fram den såkalte «mafiaparagrafen». Med dette sier politiet at vi ikke bare står overfor ulovlig felling av rovdyr. Dette handler om en kriminell jaktorganisasjon, som systematisk sporer ulv, varsler hverandre og rykket ut og feller dyrene. Selv de aktive rovviltforkjemperne som i årevis har tipset politiet om virksomheten, er overrasket over tyngden i politiets aksjon.

Så blir selvsagt spørsmålet om pågripelsene vil gi resultater, utover en eventuell rettssak mot 12 navngitte personer. Økokrim vil neppe bli ønsket hjertelig velkommen i disse bygdesamfunnene, men heller bli betraktet som inntrengere fra storbyen, som ikke vet noe om livet på bygda. Iskald taushet kan lett bli opplevelsen til etterforskerne.

For mange grunneiere er jaktlaget våpendragere som skal sikre sauebestanden. Den som har sett ihjelrevne sauekadavre på beite, sender neppe mange varme tanker til ulv eller bjørn. Behovet for å forsvare næringen har imidlertid også skapt en ukultur hvor rovdyrjakt ikke bare utføres i forsvar, men blir en del av bygdelivets identitet. Vi tror også det er grunn til spørre om mange av dem som nå er pågrepet også er jegere som brukes på offentlige jaktlag når det gis tillatelse til felling av rovdyr.

Rovdyr i beiteområder er i høyeste grad et politisk spørsmål. Ulven har fortsatt ikke forstått hvor sonene går, og politikerne har ikke funnet løsninger som ivaretar bøndenes behov. Men uansett hvordan man ser på det, er ulovlig rovdyrjakt alvorlig faunakriminalitet rettet mot vernete dyreraser. Det kan rett og slett ikke forsvares. Derfor feiler Merete Furuberg, lederen for Bonde- og småbrukarlaget, fullstendig, når hun uttrykker forståelse for ulovlig jakt. Hun kan neppe ha tenkt gjennom hva det betyr, når hun legitimerer den virksomheten som er rullet opp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00