Lykke er en fornybar ressurs. Forsking viser at når man har en stabil livssituasjon, og det skjer noe dramatisk i livet, som for eksempel samlivsbrudd eller et dødsfall, tar det kort tid før man er tilbake på det vanlige lykkenivået igjen. Det finnes bare ett unntak. Det er når man mister jobben. Den engasjerte ungdomspolitikeren i Løten og styremedlemmet for Katta-russen, Kristian Dragsten, fortalte om disse faktaene i et innlegg på debattplass i HA fredag.

Det var dagen etter at Statistisk sentralbyrå la fram tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen for 1. kvartal i år. Tallene viser 135.000 arbeidsløse i Norge, en tangering av etterkrigsrekorden fra under bankkrisa i 1. kvartal 1993. Det er en økning på 17.000 personer sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Samtidig øker antall varslede permitteringer. Det samme gjør antall registrerte ledige hos Nav. Det er all grunn til å frykte at denne etterkrigsrekorden kommer til å bli slått i neste kvartal. Og verre enn det: All erfaring sier at når ledigheten først biter seg fast, er den vanskeligere å få gjort noe med.

Situasjonen nærmest roper på tiltak fra Regjeringens side. Forrige gang det var krisevarsler i norsk økonomi, under finanskrisen for snart ti år siden, tok Stoltenberg-regjeringen grep og satt inn motkonjunkturtiltak. Tiltakene hadde virkning, vi unngikk de store utslagene. Vår nåværende regjeringen har dessverre en annen holdning til situasjonen, ser vekk og spør «Hvilken krise?», slik arbeidsministeren gjorde tidligere i vår. I neste måned kommer revidert nasjonalbudsjett. Her bør Regjeringen benytte anledningen til å ta viktige grep.

«Det er så viktig for folk å ha jobb at det skiller seg ut fra alle andre kriser i livet. Å sikre mennesker muligheten til å få en jobb er det viktigste for både enkeltmennesket og samfunnet», skrev Kristian Dragsten i går. Det er en viktig appell til oss i dag, på dagen før 1. mai. Hovedparolen under morgendagens markering er «Arbeid til alle». Det er et ønske og et krav som bør få stor og bred oppslutning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00