Det er en sunn, intern kiving mellom kommunene Hamar og Ringsaker om å ha den høyeste veksten i folketall, men samarbeidet er enda viktigere. I år er det blitt 429 flere hamarsinger, noe som gjør byen til lokomotivet for befolkningsvekst i Innlandet. Faktisk vokser Hamar prosentvis mer enn både Oslo, Bærum, Fredrikstad og Tønsberg.

Ordfører Einar Busterud (BBL) påpeker at utbyggingen av veg og jernbane gir drahjelp til veksten, men at det er viktig å fortsette utviklingen av boområder og profilering av byen. Tilflytting er helt nødvendig, men tallene viser også at det er byområdene som styrkes på bekostning av de mindre kommunene. Steder som Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal opplever i stedet fraflytting og nedgang i folketallet. Vi har altså å gjøre med en sentralisering i de allerede mest folketette områdene. At sørfylket opplever nedgang, kan antakelig tilskrives magnetismen fra hovedstaden, mens Hamar ligger såpass langt unna Oslo at vi i stedet, og heldigvis, oppleves som attraktiv for folk i distriktene rundt Hamarregionen.

Denne sentraliseringen foregår over hele landet. Regionene vokser, og hele Hedmarken er i sterk vekst med totalt 711 nye innbyggere. Det er mer enn resten av Hedmark fylke sett under ett. Vi støtter Stange-ordfører Nils A. Røhne (Ap), som mener veksten kan utnyttes enda bedre om kommunene samarbeider mer. Både om utvikling av nye boligområder, om næringsliv, arbeidsplasser og transport mellom byene i Innlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00