Arbeidsledigheten økte med 7.000 personer i perioden fra januar til april i år. De siste tallene Statistisk sentralbyrå har kommet ut med, viser at ledigheten nå er oppe i 4,2 prosent. Og i følge byrået vil ikke utviklingen stoppe med dette. Etter all sannsynlighet vil vi få flere ledighetstopper i månedene som kommer. Vi er i ferd med å få ett av de høyeste tallene på arbeidsledighet vi har hatt i Norge i etterkrigstida. Det gir grunn til bekymring.

Bekymret sier også statsminister Erna Solberg (H) at hun er er. Men bekymringen ser dessverre ut til å være mer i tale enn i handling. Til tross for at det kan virke som om flere enn på lenge risikerer å bli staående uten arbeid å gå til, er ikke regjeringen villig til å sette i verk tiltak for å få ledigheten ned. På sin oppsummerende pressekonferanse like før helgen advarte statsministeren derimot mot å «snakke ned» norsk økonomi. - Det er viktig ikke å overdrive. Da kan folk bli redde og ikke bruke penger. Hvis varehandelen også blir rammet, da blir det høyere ledighet, sa hun.

Statsministeren poengterte at bildet ikke er helsvart. Det har hun utvilsomt helt rett i. Det er først og fremst fylkene på Vestlandet som til nå er blitt rammet, som følge av fallet i oljeprisen. Eksportindustrien har foreløpig hatt fordel av den svekkede kronekursen. Men faren er stor for at arbeidsledigheten etter hvert vil spre seg til andre deler av landet. Vi håper det ikke skal bli nødvendig med massearbeidsløshet i Norge før regjeringen reagerer med kraftigere tiltak enn det som allerede ligger inne i statsbudsjettet.

Vi velger å trosse statsministeren råd om ikke å vise og uttale bekymring for utviklingen på arbeidsmarkedet. Også mange andre har satt ord på sine bekymringer de siste dagene etter at Statistisk Sentralbyrå la fram sine tall og prognoser. Vi nærmer oss en høyde på ledigheten vi ikke har sett maken til i etterkrigstida. I en slik situasjon er det vanskelig å «framsnakke» arbeidsmarkedet. Og vi har en bekymring til, at regjeringen og statsministeren holder fram med sin «Don’t worry, be happy!»

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00