Økonomien til Hamar kommune får krass kritikk i fagbladet Kommunal Rapport. Avisens faste analytiker Bjørn Brox gir det økonomiske planarbeidet bare to av seks mulige stjerner. Nå er ikke Kommunal Rapport autorisert til å utstede den endelige sannheten. Gjennomgangen av økonomien i Hamar kommune reiser likevel noen viktige spørsmål som vi finner grunn til å stoppe opp ved.

Kommunal Rapport skriver at det har vært gjort forsøk på å rydde plass for investeringer på 1,1 milliarder kroner. Som kjent var det vedtatt betydelige investeringer i kommunal regi for å drive offensiv byutvikling da Morten Aspeli (Ap) overtok som ordfører. I tillegg hadde Ap behov for å få på plass sine egne valgløfter, som handlet om nye sykehjemsplasser og ny håndballhall. Dette har ikke rådmannen klart, ifølge økonom Bjørn Brox.I tillegg pekes det på at Hamar kommune drives for dyrt. Det burde være enkelt å finne plass til investeringene hvis driften effektiviseres, mener analytikeren til Kommunal Rapport. Innstrammingen i driftsbudsjettet for 2015 er for liten, og det er heller ingen framlagt budsjettbalanse. Det finnes helt sikkert ulike synspunkter på denne analysen. Likevel synes vi det er viktig å problematisere hvorfor det ikke er gjort mer for å effektivisere driften av kommunen.Vi merker oss at ordfører Morten Aspeli (Ap) slutter seg til mye av kritikken. Det betyr at kommunens økonomiske situasjon blir tatt alvorlig. Men vi undrer oss over hvorfor det politiske flertallet ikke allerede i budsjettet for 2015 tar tak i dette. Nå skal det i stedet kuttes minst 60 millioner kroner i budsjettet for 2016, uten at det vises til hvor. Etter vår mening har velgerne krav på at ordføreren presenterer hvordan han skal bringe kommunens budsjett i balanse i god tid før kommunevalget i 2015. Kuttene må legges på bordet. Dette er det kanskje viktigste spørsmålet i den kommende kommunevalgkampen. Derfor bør også de andre partiene forholde seg aktivt til denne utfordringen, slik at velgerne får den kunnskapen de trenger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00