Skal de rike ha et pent smil, mens de som har lav inntekt må leve med stygge tenner? Satt på spissen kan dette bli konsekvensen av forslaget til helseminister Bent Høie (H). Regjeringen ønske å spare 100 millioner kroner ved å kutte støtteordningen til tannregulering for dem som har definert et «klart behov» for regulering.

I dag handler dette om ca. 10.000 barn og unge hvor foreldrene får dekket 40 prosent av kostnadene ved regulering. Når vi vet at gjennomsnittlig støttebeløp er 10.000 kroner, sier det seg selv at et slikt kutt har betydning for mange foreldre. I gjennomsnitt koster behandlingen for denne gruppa totalt 25.000 kroner pr. pasient.

Tannregulering er en betydelig kostnad for foreldrene til barn som har behov for det. Tar helseministeren bort støtteordningen, kan det ikke være tvil om at færre barn vil få tannregulering. Barna blir de store taperne.

Å fjerne denne støtteordningen vil kunne øke de sosiale forskjellene. Familier med god inntekt vil uansett ha råd til å gi sine barn den tannreguleringen de ønsker. Familier med dårlig råd vil nødvendigvis måtte sette dette opp mot andre behov.

Høie argumenterer med at endringen også vil være en besparelse for foreldre som utsettes for et press for å betale for tannregulering for sine barn, som ønsker «det perfekte smil». Vi er enig i at staten ikke skal betale for mindre kosmetiske behandlinger. Men disse er definert i en egen gruppe som kalles «små avvik».

Dessverre har vi ikke helt tatt inn over oss at munnen og tennene også er en del av kroppen. For barn og unge vil mangel på tannregulering kunne bety plager og komplekser resten av livet. Hvis helseminister Høie synes det brukes for mye penger på unødvendig tannregulering, bør han foreta en grundigere vurdering av hvordan den økonomiske støtten kan brukes bedre. Et generelt kutt smaker dessverre av klassisk høyrepolitikk, som rammer familier med lav inntekt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00