Etter flere år med svært krevende politiske prosesser, vedtok Stortinget i mai i år et ulveforlik som setter nivået fra fire til seks ynglinger. Verken landbruket eller rovdyrforkjemperne var helt fornøyd. Kanskje er det et tegn på at forliket sikret en balanse i en politisk betent sak?

Konsekvensen av forliket er at det må tas ut 47 ulv, et antall fastsatt av rovviltnemndene. Men nå har miljøministeren valgt å sette forliket suverent til side. Ifølge Helgesen er det ikke forenlig med naturmangfoldsloven.

En ting er at det er slett politisk håndverk. Man må kunne forvente at avklaringer når det gjelder lovverket er gjort fra departementets side før Stortinget gjør et så viktig vedtak. En annen sak er at det undergraver respekten for storsamfunnet, når den ene parten i denne saken behandles med så lite respekt. Det er denne typen politiske beslutninger som gir en opplevelse av avmakt overfor det politiske miljøet i Oslo.

Helgesens beslutning om å sette rovdyrforliket til side er dramatisk for landbruksnæringen i Hedmark. Den er også et nytt tilbakeslag for utviklingen av norsk utmark som vil fortsette å gro igjen. Vi er ikke enig i spissformuleringene til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Men når han advarer mot å gjøre Hedmark til et ulvereservat synes vi det er en velformulert advarsel.

Både Høyres stortingsrepresentant fra Hedmark, Gunnar Gundersen og toppkandidat på Høyres stortingsliste Kristian Tonning Riise er befriende klare i sin fordømmelse av beslutningen. Begge krever at saken må sendes tilbake til Stortinget. Det er riktig sted for videre oppfølging. For realiteten nå er at det ikke er mulig å sette noe bestandsmål for ulv i Norge. Landbruket har i altfor mange år stilltiende akseptert politiske beslutninger som ikke går deres vei. Det kan ikke lenger være miljøgrupper i Oslo som får diktere næringens og distriktenes framtid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00