Nå trues ekteparet med dagbøter dersom de ikke flytter før 1. august.

Saken mellom kommunen og ekteparet har pågått i fem år, med behandling i flere kommunale instanser, inkludert planutvalget. Ingen steder er søknaden om omregulering blitt innvilget, og eiendommen ligger fortsatt innenfor såkalt landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Beboerne har hele tiden spilt med åpne kort, men også visst hva de gjorde da de bosatte seg permanent på hytta. Derfor bør det ikke være noen overraskelse at man utsetter seg for reaksjoner når man med viten og vilje gjør noe som strider mot loven. Enten man liker regelverket eller ikke.

Ordfører Nils A. Røhne innser at saken ikke er hyggelig for ekteparet, men viser til den vedtatte reguleringsplanen, som innebærer at folk må bosette seg innenfor de områdene myndighetene har bestemt. Likhet for loven, kommenterer noen i sosiale medier og viser til at «fritt fram» heller ikke er veien å gå.

Men ekteparet Pedersen får også mye støtte. Flere beskylder Stange for tungrodd byråkrati og maktmisbruk. De spør om dette er kommunens måte å ønske innflyttere velkommen på – ved å gjøre det vanskelig for folk å bosette seg og bidra til lokalsamfunnet.

Mange distrikt ønsker seg «lys i glasa» og eiendommer som blir godt ivaretatt, i stedet for hus og fritidseiendommer som gror igjen og forfaller. Samtidig er det store kommunale kostnader forbundet med å gi ny bruksrett og omregulere fra hytte- til boligfelt. Da kreves samtidig høyere standard på vei, vann- og strømtilførsel, og ikke minst dimensjonert kloakk.

Dette argumentet var imidlertid mer vektig tidligere, da forskjellene mellom helårsbolig og hytte var større. I dag forventes gjerne samme standard også på hyttetomter.

Stange kommunes nye kommunestyre bør nok vurdere å myke opp reguleringsplanen når den skal behandles igjen mot slutten av året. Selv om det kan være for sent for ekteparet Pedersens husdrøm.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00