Offensivt fordi det innebærer kutt på 50 millioner kroner, noe som ikke lå i kortene før valget. Omstilling, effektivitet og ansvarlighet må prege Hamar kommune hvis driften skal tilbake i balanse. Det lyder som en lenge etterlengtet modernisering av kommunen. Så gjenstår det å se om Gudbjørgsrud klarer å nå de målene han har satt seg.

Rådmannen avslutter også debatten mellom tidligere ordfører Morten Aspeli (Ap) og nåværende ordfører Einar Busterud (BBL), om hva som er årsaken til at kommuneøkonomien i Hamar har havarert. Busterud brukte mye av valgkampen til å frikjenne betydningen av de store investeringene som ble vedtatt i hans tid som ordfører. Nå ser vi nå at den nye rådmannen peker på dette som en av flere viktige årsaker til dagens situasjon. Samtidig ser vi at kuttbehovet i driften er stort, og at Aspeli ikke kan ha tatt nødvendige grep tidsnok for å stramme inn driften. Uavgjort ser ut til å være en konklusjon etter rådmannens presentasjon.

Rådmannen kutter så det merkes i egen stab. Det sender ut et viktig signal til resten av organisasjonen om at ingen er unntatt når skjorteermene må brettes opp. Det nye politiske flertallet har fått sette sitt preg på budsjettforslaget. Skole og barnehage fritas fra store besparelser. Vi kan si det er et budsjettforslag som frir til nye innbyggere og befolkningsvekst. Eldreomsorgen må under kniven, og så vil kanskje noen spørre om det er rettferdig at de eldre igjen skal ta regningen?

Men det er Nav som er usikkerhetsmomentet i budsjettforslaget. Her skal det spares betydelig. Det betyr blant annet at vi må få færre på stønad, og flere ut i jobb. Dette har vært et uttalt mål over lang tid, som så langt ikke har vært mulig å innfri. Nå kreves det umiddelbar handling. Rådmann Gudbjørgsrud kommer fra jobben som direktør i Nav. Han bør bedre enn noen vite hva som skal til. Klarer han ikke å gjøre noe med Nav, når han heller ikke besparelsene i budsjettforslaget.

Les også
NYHET Se her hvor det skjer.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00