Beskyldningene hagler mellom partene. Pilotene anklager Norwegian-ledelsen for å drive streikebryteri, og ringe rundt til pilotene for å skremme dem tilbake på jobb.

Fra Norwegians side hevdes det at pilotene tjener langt bedre enn de vil gi inntrykk av. Skal vi tro Bjørn Kjos kan fagforeningene komme til å ødelegge hele selskapet.

Det er slett ikke utenkelig at pilotene har godtgjørelser som folk flest kan oppfatte som svært gode. Norwegian Pilot Union har da også vist vilje til å diskutere pensjonsordningen, som Norwegian ønsker å endre.

Men når vi mener at denne streiken er prinsipielt viktig, handler det ikke først og fremst om hvor gode pensjons - og lønnsbetingelsene er. Dette er en streik som berører det vi oppfatter som grunnleggende spilleregler i norsk arbeidsliv.

Det pilotene i Norwegian først og fremst krever er å kunne inngå lønns- og arbeidstidsavtaler med sin reelle arbeidsgiver. Norwegian har organisert dem i et eget bemanningsselskap, som minner om et vikarbyrå. Slik fratas pilotene muligheten til å forhandle direkte med den arbeidsgiveren som bestemmer over deres arbeidshverdag.

Videre vil pilotene at norske tariffavtaler skal gjelde når de flyr på skandinaviske ruter. Norwegian vil importere lønnsnivået fra lavkostlandene. Frykten hos pilotene nå er at Bjørn Kjos slår sitt eget bemanningsselskap konkurs, og setter de norske pilotene på gata.

Situasjonen i luftfarten minner mye om utflaggingen av den norske handelsflåten for 30 år siden. Norske sjøfolk ble overflødige da rederne erstattet dem med asiatisk mannskap som tjente en brøkdel av det norske tariffavtaler tilsa.

Norwegian var en gang et gründereventyr som utfordret overmakten. I dag driver Bjørn Kjos og Norwegian en aggressiv kamp mot fagforeningene i kampen om markedsandeler.

Derfor er det en streik som følges med stor interesse, ikke bare av de 35.000 passasjerene som er rammet av streiken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00