Gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter, og dropper i større grad ut av skolen. Det gir guttene et dårligere utgangspunkt for sitt voksenliv, og blir betegnet som en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Det er stor forskjell på hvordan jenter og gutter takler skolehverdagen. Det snakkes om en skole som i stor grad er rigget for jenters utvikling og skolemodenhet. For to år siden ble det satt ned et offentlig utvalg som skulle samle kunnskap om problemet og foreslå tiltak for å jevne ut kjønnsforskjellene i skolen. Mandag la utvalget fram 64 forslag til tiltak for gutter som strever. Dessverre var mottakelsen fra Regjeringen heller lunken.

Blant hovedfunnene i rapporten til utvalget, som har vært ledet av folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, er at jenter har større språkforståelse allerede før de begynner på skolen. Nær 70 prosent av dem som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter. Jenter gjør det bedre enn guttene i videregående skole, og blant dem som ikke fullfører er et stort flertall gutter.

Blant de 64 forslagene til tiltak er en fleksibel skolestart for de yngste, et utforskende skoleår for ungdom i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole og rett til læreplass for alle som har fullført andre året på videregående. Sju av ti som står uten læreplass er gutter. Det er også forslag om en tyngre vekting av faget matematikk ved inntak til videregående skole. Det er i dette faget forskjellene mellom jenter og gutter er minst.

Det foreligger lite innhenting av kunnskaper om kjønnsforskjellene i skolen. Det er gjennomført store reformer i skolen uten at endringer er testet på forhånd, og uten av det er samlet data senere. Utvalget foreslår derfor å samle elevdata i et nasjonalt register. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vender tommelen ned, og frykter for personvernet. Sanner sier også nei til et garanti om læreplass. Han mener en slik rett ikke løser noe.

Det er bra at det nå er fokusert på de store kjønnsforskjellene i skolen. Det er ingen som mener det er noe problem at jentene gjør det bra. Problemet er at en trenger å trekke guttene etter. Utvalgets anbefalinger er en viktig begynnelse på et slik løft. Men det ville være ille dersom Regjeringen skal skyte ned ballongen allerede før den får løftet seg fra bakken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00