Rektor Kjell-Arne Østvold erkjenner da også at han ikke er stolt av tallene. En rekke tiltak er iverksatt mot det som beskrives som kraftig mobbing på sosiale medier.

Dessverre er situasjonen like ille når det gjelder det faglige nivået ved skolen. 5.-klassingene ligger for eksempel et helt skoleår bak det som er forventet nivå i lesing. I regning er nesten halvparten av elevene på de laveste mestringsnivåene. I rapporten om tilstanden ved Løten ungdomsskole står det faktisk å lese at ett års undervisning i regning i 9. klasse har hatt negativ effekt på elevenes regnekompetanse!

Konsekvensene er ikke overraskende. Bare 65,9 prosent av elevene fra Løten fullførte og besto videregående skole inne fem år etter at de startet opp. Det er langt under landsgjennomsnittet. Som vi vet har kunnskapsnivået ungdommene tar med seg fra grunnskolen avgjørende betydning for om de lykkes i å ta videregående eksamen.

LES OGSÅ: Løten-elever sliter også faglig

Tilstanden er en katastrofe for Løten-skolen, sa Høyres Anders Bronken da rapporten ble presentert for kommunestyret. Det er dessverre en presis beskrivelse. Det er nok atskillig lettere å stanse mobbingen hvis elevene opplever at de mestrer skolefagene. Fortsetter de svake skoleresultatene vil det dessuten få store følger for hele Løten-samfunnet. Vi vet at ungdom som ikke fullfører videregående skole i større grad enn andre faller utenfor arbeidslivet. Da ender de fort hos Nav, og blir en utgift på sosialbudsjettet i stedet for en skattebetaler.

Politikere og skoleledere i Løten må analysere situasjonen og starte arbeidet med å snu denne utviklingen. Alle som jobber med utdanning vet at det tar tid før resultatene viser seg, derfor er det viktig å komme raskt i gang. En så dramatisk situasjon som dette kan ikke vente.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00