Østlendingen har etter vår oppfatning ikke skilt mellom det som er annonser, og det som er redaksjonelt innhold. Hamar Dagblads utgave på åpningsdagen for CC Stadion, er til forveksling lik et annonseprodukt. I tillegg fikk Østlendingen en avtale med ledelsen for CC som ekskluderte Hamar Arbeiderblad fra å gjøre videoopptak inne i senteret før åpningen.Kan vi ikke unne våre konkurrenter en eksklusiv avtale, og litt ekstra inntekter? Vi aksepterer selvsagt å bli slått når det handler om å få eksklusive nyheter. Grunnen til at vi klager denne saken inn for PFU, er at den viser hvor hardt den uavhengige journalistikken nå er presset. Det er journalistikkens troverdighet som nå er til salgs.Annonsørene har det siste året vendt ryggen til dagsaviser over hele landet. Konsekvensen er massive kostnadskutt, og stadig færre journalister som skal lage et redaksjonelt produkt som abonnentene er fornøyd med. I jakten på inntekter lekes det nå med tanken på å la annonsørene få utforme innhold som i dag lages av redaksjonene. Som senterleder Nina Utkilen, ifølge Dagbladet, skrev i en e-post til alle butikkene på CC: «Vi har gjort en avtale med Hamar Dagblad. I avisen de gir ut den 11.11. vil Hamar Dagblad vie mye plass til CC Stadion. Her er det en mulighet for dere til å markedsføre deres butikk som en redaksjonell sak til en rimelig penge».Tillit til at det innholdet du finner i avisen ikke er påvirket av eiere eller annonsører, er helt grunnleggende for vår troverdighet. Derfor er redaktøransvaret lovfestet i Norge. Slik skal vi kunne være sikre på at det er redaktørens beslutninger som ligger bak valg av stoff og vinklinger, ikke annonsører eller eiere. Det er denne tilliten vi mener Østlendingen og Hamar Dagblad svekker, ved å koble annonsører og redaksjonelt innhold. Det har tatt mange, mange år å bygge opp tilliten til at innholdet vårt er uavhengig. Nettopp derfor ønsker annonsørene så sterkt å komme på redaksjonell plass. Da forsvinner også vår troverdighet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00