I dag vil etter all sannsynlighet Einar Busterud, By- og bygdelistas ordførerkandidat, kunne presentere partiene bak sitt flertall og en politisk samarbeidsavtale. Det blir nødvendigvis en avtale som inkluderer Miljøpartiet de Grønne, i tillegg til Høyre og Venstre og Sp. Dette blir dermed det første signalet om hvilken politisk retning den nye flertallskoalisjonen vil ha når Busterud med stor sannsynlighet overtar som ordfører.

Det eneste vi så langt har fått vite er at det nye flertallet vil utvide varaordførerstillingen fra en 50 prosent stilling til full stilling. En slik utvidelse vil neppe ryste kommunens økonomi. Vi synes likevel det er et dårlig signal, all den tid ikke minst Høyre har snakket varmt for å spare penger ved å effektivisere kommunens drift. Det skapes fort et inntrykk av at politikerne ikke griper så lett til sparekniven når det handler om dem selv.

Det blir spennende å se hva det nye flertallet vil mene om jernbanen og dobbeltsporet. Både Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne har gått til valg på at jordvernet er svært viktig. Høyre, Venstre og BBL er på den andre siden de tre partiene som alle har flagget at jernbanen må legges et annet sted enn i strandsonen. I utkastet til samarbeidserklæring mellom Arbeiderpartiet og MDG vektlegges nettopp betydningen av å ta vare på dyrket mark og ha et sterkt jordvern. For de velgerne som er opptatt av en jernbanefri strandsone blir det svært interessant å høre hvordan det nye flertallet håndterer denne problemstillingen.

Vi vet heller ikke mye om hva det nye flertallet mener om utfordringene i kommuneøkonomien, utover at ingen sektorer skal spares. Einars Busterud (BBL) har garantert at det verken blir lavere skatter eller privatisering av kommunale tjenester. Men når driften skal bringes i balanse må det nødvendigvis ramme noen. Det ble rettet hard kritikk mot ordfører Morten Aspeli (Ap) i valgkampen, for mangel på tydelig kommunikasjon i store politiske saker. Vi ser derfor fram til at dagens pressekonferanse vil gi velgerne et klart budskap om det nye flertallets politiske prioriteringer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00