• KLARTEKST: Jernbaneverkets planleggingsleder Harald Monsen (t.v) sier i klartekst at jernbanens dobbeltspor langs dagens trase, den såkalte korridor 1, er statens foretrukne alternativ.

Jernbaneverkets planleggingsleder Harald Monsen sier i klartekst at jernbanens dobbeltspor langs dagens trase, den såkalte korridor 1, er statens foretrukne alternativ. Å beholde jernbanen langs Mjøsa er det som ser mest lovende ut for Jernbaneverket. Det har lavest kostnadsramme, og oppfyller mange av de kravene som stilles til Intercity-utbyggingen.

Det er verdt å merke seg at Jernbaneverkets planleggingsleder også skaper tvil om hvorvidt det er mulig å legge denne traseen i tunnel under Hamar vest. Det krever et åpent, vanntett trau i området ved Koigen, og Monsen er «ikke brennsikker på at vi får det til».

Uttalelsene fra Jernbaneverkets representant er viktige for den pågående jernbanedebatten. Dagens trase med en slik løsning er neppe akseptert av noen politiske partier som sitter i Hamar kommunestyre. Derfor er det bra at disse erkjennelsene fra statens side kommer på bordet nå, slik at det er mulig å stille krav til en eventuell korridor 1-løsning.

Hamar Arbeiderparti har som kjent uttalt at forutsetningen for å velge dobbeltspor langs dagens trase, er at det går i tunnel under Hamar vest. Etter vårt syn bør ordfører Morten Aspeli (Ap) nå kjenne sin besøkelsestid, og gi tydelig uttrykk for at en løsning slik den antydes av planleggingsleder Monsen ikke er spiselig. Det er riktig at utredningene skal gjennomføres før det konkluderes. Samtidig er det av stor betydning at staten oppfatter hva som er utenfor det akseptable for hele kommunestyret. Den beskjeden bør komme fra ordføreren nå.

Det er ingen som bør bli overrasket over at staten skjeler til den billigste og mest effektive traséløsningen. Jernbaneverkets jobb er å lage en kollektivløsning som raskest mulig flytter folk fra Oslo-regionen og opp til Innlandet. Politikerne i Hamar har jobben med å overbevise staten om at dette ikke medfører at strandsonen går tapt. Nå er det tid for å stille tydelige krav.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00