Regjeringen vil gjennomføre sine planer om privatisering av jernbanen. Vi skal ikke avfeie alle forslag i jernbanereformen. Men vi følger ikke H/Frp-regjeringens hovedtanke om at det viktigste for å bedre norsk jernbanedrift er omfattende privatisering og anbudskonkurranser.

Jernbanens største problem er mangel på statlige investeringer i togmateriell og infrastruktur. Ingen ting av dette blir annerledes om for eksempel Flytoget skulle vinne konkurransen om Dovrebanen, eller om det er Deutsche Bahn som får ansvaret.

Det er nå bred politisk enighet om at jernbane har høy prioritet. De to siste regjeringer konkurrerer om hvem som har bevilget mest til jernbanen. Det pågår en oppgradering av togmateriellet, men enda viktigere er den store satsingen på InterCity. Når den er på plass vil toget knytte Norge sammen på en måte vi tidligere ikke har opplevd. Da vil vi få helt nye bo- og arbeidsregioner her i landet.

Det er tempoet i dette arbeidet som burde være regjeringens fokus nå. Vi frykter at iveren etter å få linjene ut på anbud fører til at ansvaret for jernbaneutbygging i Norge pulveriseres. Hvis toget står mellom Oslo og Drammen er det ikke lett for folk å vite hvem som har ansvaret, sier leder for Stortingets transportkomité Linda Helleland (H) til Dagsavisen. Det blir ikke enklere når utenlandske selskap overtar togstrekningene. Det viktigste er at toget går, og at det går ofte og raskt. Det er det som er jobb nummer en for regjeringen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00