Formannskapene i Stange, Ringsaker og Hamar ble denne uka orientert om Jernbaneverkets planprogram. Dette er en viktig milepæl for den videre prosessen. 1. desember starter høringsrunden, og Jernbaneverket har som mål å vedta planprogrammet i løpet av mars og april neste år.

Vi synes det er en fornuftig prosess Jernbaneverket har lagt opp til. Blir det for mange alternativer som skal utredes, kan dette lett forsinke arbeidet og bidra til at Innlandet taper terreng i de viktige bevilgningsrundene. Når det utkrystalliseres to alternativer, får vi også en tydeligere diskusjon om to klare retninger. Ved å velge H1 og H5 har man åpnet for både det alternativet som i hovedsak opprettholder dagens trase og dagens stasjon, mens man opp mot dette har H5 som legger stasjonen til Vikingskipet og åpner for en jernbanefri strandsone.

Vi kan forstå skuffelsen hos noen av dem som hadde ønsket at man skulle utrede flere alternativer. Venstre har gått høyt på banen for H2, og har vært et av de mest aktive partiene i debatten. Her tror vi likevel hensynet til tempo i prosessen må få prioritet, siden vi ikke skal glemme at det er kontinuerlig kamp om bevilgningene til samferdsel. Derimot synes vi Jernbaneverkets prosjektdirektør Anne Siri Haugen kunne avstått fra sin klare beskjed om at kostnadene må holdes nede. Lokaldemokratiet er allerede begrenset i store prosjekter som dette. I utredningsfasen bør det være mulig å tenke både stort og visjonært. De økonomiske realitetene er det ingen grunn til å frykte skal bli glemt.

Men nå ligger det en spennende tid foran oss. Det er nå vi har muligheten til å påvirke, og gjøre viktige valg. Skal Hamar få den jernbanetraseen kommunen ønsker seg, må det ropes med høy og selvsikker stemme mot en gigant som Jernbaneverket. Vi regner med at alle nå kjenner sin besøkelsestid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00