Hvor lenge var Adam i paradis? Lokalpolitikerne fra regjeringspartiene jublet da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skrinla jernbanetrasé med bru over Mjøsa. Høyrepolitikerne Knut Fangberget og Kristian Tonning Riise mener beslutningen fører oss nærmere et øst-vedtak. Dessuten er den « … et eksempel på en snuoperasjon der lokaldemokratiet fikk litt pondus i møte med statsforetakene».

I så fall kan vi trygt si at statsforetakene har fått sin revansj. Jernbanedirektoratet har presentert status for Intercity-utbyggingen. Regjeringens løfte om dobbeltspor til Hamar i 2024 er det bare å glemme. Nå er det 2026 som er målet. Tidligst. Som vi vet er årsaken sammensatt. Ny jernbanetunnel gjennom Oslo prioriteres, en utsettelse betyr store besparelser og det er bevilget for lite planleggingsmidler er noen av argumentene.

Det er gode grunner, og vanskelig å avvise uten videre. Det kommer ikke regjeringen til å gjøre heller. Problemet er at denne regjeringen gjerne presenterer de politiske løftene først, og deretter undersøker hva som er gjennomførbart. Dermed mister den politisk troverdighet i viktige saker som jernbane. Å droppe bruløsningen i Hamar var nok derfor et forsøk på å sukre den bitre pillen som samferdselsministeren visste måtte komme.

Høyres Knut Fangberget forsøker å bagatellisere utsettelsen. I det lange løp er det ikke så viktig om dobbeltsporet utsettes med to år. Det er forståelig. Fangberget vil gjerne bli gjenvalgt neste høst. Da ser det bedre ut hvis den borgerlige regjeringen gir oss seire, og ikke nederlag. Vi tror likevel en slik strategi er uheldig.

Vi er i tvil om Fangbergets optimisme når han sier at dette fører oss nærmere en østlig trase. I statsforetakene er det sterke krefter som ønsker seg lange krysningsspor fra Ottestad og opp til Lillehammer. Dårlig passasjergrunnlag taler for å bruke milliardinvesteringene andre steder. Da kan det også bli fristende å bruke den stasjonen og det enkeltsporet gjennom Hamar som allerede ligger der. Derfor er kampen for dobbeltsporet så viktig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00