Når under halvparten av organisasjonene som har vært mottakere i NRKs TV-aksjon klarer å bruke opp pengene de har fått inn innen fristen, er det noe som skurrer. Ifølge en undersøkelse VG har gjort, innbrakte TV-kanalens populære innsamlingsaksjon nesten 1,9 milliarder kroner i årene mellom 1997 og 2008. Tall fra NRKs innsamlingsråd viser at sju av tolv organisasjoner bruker lengre tid enn fem år på å bruke midlene på de trengende som er målgruppa for aksjonen. De aktuelle organisasjonene er Flyktningrådet, Amnesty, Kirkens Nødhjelp, FOKUS, Unicef og Atlas-alliansen - som fikk innvilget sin søknad til NRK om å spre pengene på arbeid over ti år.

At det tar lang tid å bruke de innsamlede midlene behøver slett ikke bety at pengene ikke kommer fram til dem som trenger dem, eller at nødhjelp havner hos feil mennesker. Alle disse organisasjonene driver langsiktig arbeid. De forsøker å oppnå strukturelle endringer, og bistand handler derfor også om strategi, forsvarlige investeringer og tålmodig (gjen-)oppbygging i land der administrasjon ikke nødvendigvis tilsvarer et ryddig norsk byråkrati. Nødhjelp må også kvalitetssikres, hvis ikke ville vi fått flere medieoppslag om penger som bare kastes ut av vinduet.

Det er likevel viktig at VG omtaler det de kaller «hjelpeorganisasjonenes voksende pengebinge» og kan avsløre at fire av organisasjonene investerer i omstridte selskaper. Det er forvaltning av penger, samlet inn fra det norske folk, som ikke klinger godt i ørene på oss som gir i god tro. Organisasjonene er fullstendig avhengige av å opprettholde sin tillit hos folk som gir av egen lomme. TV-aksjonen er en felles nasjonal dugnad som involverer unge og gamle bøssebærere over hele landet, og i tillegg er folk både faddere og faste givere på månedlige giroer. Det vil koste organisasjonene dyrt å gamble med sin troverdighet. Derfor er det klokt når Kirkens Nødhjelp varsler at de vil gjennomgå sine investeringer og Norsk Folkehjelp bekrefter at de trekker seg ut av hedgefond.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00