Alarmen går på Lillehammer. I Oppland har man oppdaget at Hamar-politikerne nå jobber hardt for at den nye stillingen som fylkesmann for hele Innlandet plasseres på Hamar. I tillegg regnes det som sannsynlig at administrasjonen for den nye region Innlandet legges til Hamar. Ifølge Gudbrandsdølen/Dagningen (GD) er det nå en frykt hos politikerne i Oppland for at « ... Hamar vil ha alt».

På Høyres landsmøte var det enighet mellom Hedmark og Oppland Høyre om at de to fylkene skal dele funksjonene mellom Lillehammer og Hamar. Da passer mobiliseringen i det politiske miljøet i Hamar-regionen dårlig. Vi forstår selvsagt at Oppland ønsker seg en avtale hvor Hamar og Lillehammer deler, slik at ikke den ene byen blir et klart tyngdepunkt. Hamar har allerede blitt justisbyen, som hovedsete for Innlandet politidistrikt. Sett med Lillehammer-øyne skulle det tilsi at det er Lillehammers tur når Fylkesmannen skal plasseres.

Men argumentasjonen kan like godt brukes for å legge statens representant til Hamar. Fagmiljøer bør være nær hverandre. Hamars geografiske plassering tilsier at det er naturlig å legge nøkkelfunksjonene hit. Reisetiden til Oslo er bare halvannen time. Det gjør det enklere å rekruttere fagfolk, og enklere å være i dialog med det politiske miljøet i hovedstaden.

Hedmark Høyres førstekandidat Kristian Tonning Riise sier at en funksjonsdeling vil hindre evinnelig krangel mellom mjøsbyene. Vi synes det er et kortsiktig perspektiv. I tillegg er vi overrasket over at ikke engang Hedmark Høyre kjemper for Hamar-regionens sak i Høyre.

Det er mangelen på et klart tyngdepunkt som er grunnlaget for bykampene i Innlandet. Med tre nesten like store byer har alle hatt et legitimt krav om å få nøkkelfunksjoner. Utviklingen har satt Hamar-regionen i førersetet når vi ser på kommunikasjon, næringsutvikling og ikke minst befolkningsvekst. Kretskampene blir vi først kvitt når vi erkjenner at én by er Innlandets hovedstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00