Sykehusdebatten lever for fullt. Hamars ordfører Einar Busterud (BBL) lover å slåss for at sykehuset skal legges til Hamar, helt til den dagen gravemaskinene står på Mjøsbrua. Med dette utsagnet kan det heller ikke være tvil om at det er selve hovedsykehuset Busterud fortsatt vil ha plassert i Hamar.

Det er dessuten grunn til å merke seg at uttalelsene fra Geir Bøhler, fagsjef for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, skaper et inntrykk av at beslutningen kan omgjøres. Vedtaket om plassering av hovedsykehuset ved Mjøsbrua som fikk Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) til å juble, omtales nå som et «målbilde». Spørsmålet om hvor sykehuset skal ligge er nå omtalt som «en senere fase».

Hvis Helse Sør-Øst faktisk har besluttet at det nye hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, hadde det vært en fordel om sykehuseieren kunne uttale dette i klartekst. Med sine skriftlige kommentarer til Hamar Arbeiderblad bidrar åpner Bøhler og Helse Sør-Øst i realiteten til en mulig omkamp.

For dem som måtte frykte at dette setter selve prosessen i fare, tror vi det er å overdrive Hamar-ordførerens gjennomslagskraft. Helse Sør-Øst og Helsedepartementet har blant annet gigantprosjekter i Oslo, som får et helt annet fokus enn et nytt sykehus for Innlandet.

Sykehusdebatten har noen viktige likhetstrekk med debatten om jernbanetrasé gjennom Hamar. Lokalt er det harde diskusjoner om hvor stasjonen og sykehuset skal ligge. Men statlige prioriteringer kan føre til at Hamar ikke får noe dobbeltspor, og at Innlandet blir snytt for sykehuset sitt. Fokuset på kostnader uttales jevnlig av statsrådene som har ansvaret for disse milliardinvesteringene.

Derfor slutter vi oss til Anita Ihle Steens vurdering. Det er større grunn til å frykte kostnadssprekk på sykehusprosjektene som ligger foran Sykehuset Innlandet i helsekøen, enn lokaliseringsdebatten som Einar Busterud prøver å blåse liv i når valgkampen drar seg inn mot sluttspurten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00