Det er ikke bra for radiolyttere i Hedmark og Oppland å høre musikk laget og spilt av grupper og artister fra Hedmark og Oppland om morgenen. Det er for tidlig på dagen. Det er heller ikke bra for artister fra Hedmark og Oppland å bli presentert for innbyggerne i deres egne fylker på denne tida av døgnet. Morgenen er ikke en egnet tid for å spille musikk av disse utøverne. Hvis dette blir gjort, kan en komme til å gjøre dem en stor bjørnetjeneste.

Dette høres unektelig ut som noe som er tenkt ut av folk som befinner seg et helt annet sted og i et helt annet miljø enn vårt eget her i Innlandet. Ideer og resonnementer som er klekket ut bak et skrivebord eller tre i Oslo, av personer som ikke akkurat har kontakt med og kunnskaper om hva som rører seg lokalt landet rundt.

Og ganske riktig: NRK-ledelsen i Oslo har bestemt at det skal bli mindre lokal musikk i P1-morgen mellom klokken 06.00 og 09.00. I den beste radiotida på døgnet, fra klokkeradioen blir skrudd på, via badet og frokostbordet, til bilradioen på veg til jobb. Ifølge P1s kanalsjef Jon Branæs vil verken vi radiolytterne i Hedmark og Oppland eller artistene selv ha godt av spilling på radio i dette tidsrommet.

Her lokalt er det neppe noen uenighet om betydningen av det NRK Hedmark og Oppland gjør for å fremme og presentere lokal kultur, ikke minst musikklivet. Blant annet er Innlandsscenen blitt vel etablert de siste årene, og vi er blitt kjent med nye utøvere som gjennom det har fått en god start på karrieren og senere har etablert seg også nasjonalt. Men ikke minst framhever de lokale NRK-programskaperne seg med solid kunnskap om lokal musikk, en kunnskap de er flinke til å bruke også i tilknytning til dagens lokale nyhetsbilde.

Dette er en dimensjon som vil bli borte dersom våre lokale morgensendinger også nå skal fylles av den vanlige listepopen som en får i store doser på for eksempel P3, P4, Radio Norge og diverse nærradiostasjoner. Vi vil nok ikke velge bort lokalradioen til frokost, men for den lokale identiteten til oss innlendinger blir dette et lite tap.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00