Hva skal vi med forskere hvis politikerne ikke styrer etter det de finner ut? Spørsmålet er stilt mange ganger. For det mangler ikke på politikere som bestiller utredninger og forskningsrapporter. Det gjør de selvfølgelig for å få tilstrekkelig bakgrunnskunnskap og grunnlagsmateriale før viktige beslutninger. Slik Siv Jensen har gjort i saken om formuesskatten.

På oppdrag fra Finansdepartementet la analysebyrået Menon i forrige uke fram rapporten som forteller at å kutte formuesskatten faktisk er nesten ni ganger mindre effektivt for å tiltrekke investeringer i norsk næringsliv enn det vil være å kutte i selskapsskatten. En slik konklusjon, som av kommentatorer både i Dagbladet og Aftenposten er beskrevet som et skudd for baugen for regjeringens skattepolitikk, er nok ikke det svaret Frp-lederen ønsket å høre. Nå skal vi være glade for at også rapporter med konklusjoner som avviker fra oppdragsgiverens standpunkt kommer fram i lyset og blir offentlig kjent. Slik er det ikke i alle samfunn og politiske systemer. Den kvaliteten gjør at vi kan ha åpne debatter om temaer før de besluttes politisk.

Når forskerne kommer tilbake med kanskje uventede resultater til mennesker som allerede har en oppfatning av virkeligheten og hvordan den bør være, er det selvfølgelig vanskelig å endre mening. Ikke minst når det er kjent for hele nasjonen hva man står for, og man bygger et helt samfunnssyn på sin politikk. Det var også tydelig å høre på Siv Jensen da hun ble intervjuet om Menon-rapporten. Hun var ikke umiddelbart villig til å godta utredningens resultat, når hun vet at de som har kritisert kuttene i formuesskatten får atskillig tyngre vann på mølla. Dagens Næringsliv har beregnet at hvis de 4,1 milliardene regjeringen har brukt på å kutte formuesskatten i stedet hadde vært brukt til å redusere selskapsskatten, ville investeringene i norsk i næringsliv økt med seks milliarder kroner. Det gjenstår å se om regjeringen vil legge prestisjen til side og ta hensyn til forskningen. Det står tross alt respekt av å snu.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00