Det er spennende å følge debatten om den politiske situasjonen i Stange for tida. Nærmiljølista for Ottestad presenterte nylig sitt politiske program. Mottakelsen fra de etablerte politiske partiene har ikke vært hjertelig. Annet var heller ikke å vente.

Frp-leder Truls Gihlemoen innrømmer riktignok at «det pågår et opprør i Ottestad». Men noe eget politisk parti ser han likevel ikke noe behov for. Hamar-politiker Anne-Lise Bakken (Ap) mener at « … lokale by- og bygdelister erfaringsmessig blir for sneversynt.» Det går det an å være enig i. Samtidig er det et faktum at Bakkens parti har tapt til sammen fire valg for By- og bygdelista i Hamar. Velgerne er altså ikke alltid enige i at de etablerte politiske partiene er best.

Ottestad-opprørets kjerne er at den nye bydelen i Stange ikke får tilstrekkelig gjennomslag i kommunestyret i Stange. Venstres Erik Ringnes spør her i Hamar Arbeiderblad om det egentlig handler om at det har utviklet seg en egen Ottestad-identitet.

Det er en interessant innfallsvinkel. Stemmer hans analyse betyr det at politikerne har en større utfordring enn å gi Ottestad-befolkningen mer politisk innflytelse. Noe av kjernen i vårt lokaldemokrati handler om at innbyggerne opplever at de har felles identitet med kommunen de bor i. Hvis dette limet forsvinner vil det fort oppstå politiske spenninger.

Det kommende kommunevalget vil gi en pekepinn på hvor sterkt opprøret i Ottestad er. De politiske partiene må velge hvordan de vil forholde seg til nykommeren i den politiske floraen. To ting kan vi være ganske sikre på. Ottestad vil få stadig større politisk betydning for Stange kommune i form av befolkningsvekst, mens det «gamle Stange» i form av bygdene vil svekkes på grunn av fortsatt fraflytting. Dessuten må vi forvente at den sittende regjering vil fortsette med kommunesammenslåinger, som den har lovet. Debatten om Hamar og Stange som en kommune er ikke over, selv om det ikke ble noen endringer ved siste korsvei.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00