Før sommeren vedtok kommunestyret i Hamar å legge ned det kommunale tilbudet om reisevaksinasjon. Målet var å spare 250.000 kroner, siden regnskapstallene for 2015 viser nettopp et slikt underskudd. Kommunen hadde budsjettert med 60.000 i overskudd for vaksinering, men endte med røde tall på grunn av innkjøp av vaksiner og mindre i brukerbetaling enn budsjettert.

Det er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste å tilby reisevaksinering til innbyggere som skal til land der dette er anbefalt. Men hvis man ikke kan få satt de nødvendige sprøytene her i Hamar, må man eventuelt reise til Oslo. Vi er sikker på at de aller fleste heller betaler ekstra for å få tatt sprøytene her i byen.

Og nå foreslår rådmann Bjørn Gudbjørgsrud likevel å opprettholde tilbudet. Han vil bare øke prisen kraftig. Saken skal behandles politisk i september. Vi er enige med rådmannen i at tilbudet er både nyttig og viktig for innbyggerne. Det er riktig å se på flere muligheter for å spare inn de nødvendige kronene – inkludert å øke brukerbetalingen. De som har bestilt tur til et afrikansk land, eller steder som Vietnam og Thailand, har allerede belaget seg på et betydelig reisebudsjett. Det vil neppe velte noens privatøkonomi eller reiseplaner at man må betale en egenandel på vaksiner for barn, at taksten på konsultasjon økes med 150 kroner, eller at man må betale også for selve vaksinedosen. Vaksine er uansett en billig forsikring mot å bli syk.

Vi mener det er viktig at Hamar kommune kan opprettholde et mest mulig komplett helsetilbud. Folk reiser mye, ikke bare i feriene, men også profesjonelt i jobb. Hamar bør legge til rette når vi vet at nordmenns reisemønster også inkluderer destinasjoner og land som krever at man tar forholdsregler som vaksinasjoner. Da godtar vi at innbyggerne pålegges en økning i kostnader, innenfor rimelighetens grenser, på et tilbud som i dag er underpriset.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00