Den opphetede rovdyrdebatten nådde et lavmål med uttalelsene til Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold. Til NRK uttalte Solum fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) at norske bønder burde bruke andre saueraser enn Norsk kvit sau, som er den vanligste sauerasen i Norge. Ifølge Solum er dette en stor tung sau fordi den gir mye kjøtt. Den har derfor større problemer med å løpe fra angripende ulv enn andre raser.

Uttalelsen demonstrerer stor kunnskapsløshet om rovdyrproblematikken. Hvor raskt sauen løper hindrer ikke ulv som skader og dreper et stort antall sau når de først går til angrep. Slike påstander i etterkant av de store tapene norske sauebønder har lidd denne våren på grunn av ulv, bidrar bare til at frontene blir enda mer uforsonlige i den betente rovdyrdebatten.

Tapene har i stor utstrekning skjedd utenfor ulvesonen som Stortinget har vedtatt. Rovviltnemndene bestemte derfor mandag at 34 ulv skal skytes. 12 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. I tillegg skal hele Osdalsflokken, Julussaflokken og Slettsåflokken være med i uttaket. Dette er i tråd med Stortingets vedtak om ulvesonen like før jul i fjor.

Protestene mot rovdyrnemndenes innstilling har allerede kommet. Hovedargumentet er at skyting av så mange ulver er i strid med Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Arnfinn Nergård (Sp), som leder Rovviltnemnda i Hedmark, mener på sin side at det også bør skytes ulv innenfor den vedtatte ulvesonen siden bestandsmålet er nådd.

Miljøminister Vidar Helgesen (H) har siste ord i saken. Igjen. Vi vil peke på at vi er i ferd med å få en ukontrollert ulvevekst. Ifølge Miljødirektoratet er det påvist 105–112 ulver med helt eller delvis oppholdssted i Norge. Tapene for sauebønder utenfor ulvesonen har vært betydelige denne våren. Bestandsmålet innenfor sonen er nådd. I denne situasjonen har Helgesen ikke noe valg hvis han skal respektere Stortingets vedtak. Han er nødt til å lytte til Rovviltnemndene, og si ja til uttaket av 34 ulver.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00