Sånn sett jobber Ringsaker Blad i de beste journalistiske tradisjoner når avisen undersøker hvordan ordfører Anita Ihle Steen (Ap) finansierte feiringen av 50-årsdagen til rådmann Jørn Strand. Men funnene bør ikke gjøres større enn de er. Pengene ble ikke tatt fra driftsbudsjettet til kommunen, og rammet verken sykehjem eller barnehager.

Vi er også enige i at det grunnleggende sett skal etterstrebes likhet mellom kommunalt ansatte, enten man er hjelpepleier på et sykehjem eller rådmann. Men når ordførerens bruk av 78.000 kroner for å markere rådmannens 50-årsdag ender som en sak i kommunens kontrollutvalg, da har man mistet bakkekontakten.

Hvis en relativt enkel lunsj uten alkoholservering skal presenteres som et utslag av lederes grådighet, vil nok jubilantene betakke seg i framtida. Det blir noe litt trist over det hele når ordføreren etter et slikt arrangement skal måtte stå skolerett for kontrollutvalget.

Vi har rett til å vite hvordan offentlige midler brukes. Det er en offentlig sak. Derfor har blant annet høye lederlønninger i store statseide selskaper i flere år vært gjenstand for sterk kritikk. Vi skal selvsagt også holde et våkent øye med lederlønninger i kommunesektoren, inkludert ordførere og rådmenn i egen region. Men når det vurderes å lage retningslinjer for Anita Ihle Steens representasjonskonto på beskjedne 350.000 kroner, blir jakten på mulig misbruk av offentlige midler pinlig.

Også innenfor kommunal sektor må det ved enkelte anledninger være rom for å markere ledere som gjør en viktig innsats. Ringsaker kommune er så heldig å ha en rådmann som har et brennende hjerte for den kommunen han har vært administrativ leder for gjennom ti år. Gode ledere i kommunene kan gjøre en viktig forskjell for innbyggerne, akkurat som god ledelse i næringslivet er etterspurt. En enkel lunsj på 50-årsdagen med andre etatssjefer og politikere fra regionen, handler om å honorere nettopp dette.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00