Hedmarken har en vekst på 94 innbyggere, og ingen kommune i Innlandet kan konkurrere med Hamar som får 49 nye hamarsinger. Halvparten av Hedmarkens vekst kommer i Hamar, som er den udiskutable motoren.

Ser vi på nabo Lillehammer er veksten på beskjedne fire innbyggere, mens Elverum har en nedgang på 16 innbyggere. Debatten om hva som er innlandshovedstaden vil etter hvert bare ha akademisk interesse. Hamars geografiske plassering med god kommunikasjon til hovedflyplassen og Oslo, kombinert med en bevisst satsing på byutvikling over mange år, begynner for alvor å gi uttelling.

Men vekst betyr også utfordringer. Hamar er geografisk ikke noen stor kommune. Plassen er begrenset, og nye innbyggere krever flere boliger. Mange søker til Hamar fordi de ønsker seg småbylivet med en rimelig enebolig og korte avstander til sentrum. Det får man ikke lenger i Oslo. Hamar har i realiteten bare to muligheter når det må bygges flere boliger, Fortette og bygge i høyden. Eller ta i bruk landbruksjord mot kommunegrensen til boligbygging. I så fall stilles det enda større krav til at landbrukskommunen Ringsaker tar sitt ansvar for å bevare dyrkbar jord.

Hamar har satset innovativt på å bli en urban by og en innlandshovedstad. Men vi har ikke blitt helt enige med oss selv om hvordan vi skal se ut arkitektonisk og estetisk. Kan vi bevare småbyidyllen og samtidig utvikle oss så mye som det er nødvendig for å opprettholde befolkningsveksten? Det kan bli en av de viktigste politiske debattene i årene som kommer. Uansett hvilke valg man gjør vil de bli smertefulle. Men skal Hamar kunne opprettholde posisjonen som vekstmotor i Innlandet, er det tvingende nødvendig å få fart på boligbyggingen. Målet er en årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent. Det krever 200–250 nye boliger hvert år. Den nye kommuneplanen blir svært viktig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00