Det er ikke så ofte at paragraf 135a i straffeloven, også kalt rasismeparagrafen, kommer til anvendelse. Men nå har statsadvokaten tatt ut tiltale mot en mann fra Brumunddal. Det er mannens svært grove, rasistiske utsagn på Facebook om muslimer som er grunnlaget for tiltalen. Et av utsagnene lyder slik: «Nakkeskudd er tingen, ta på avtrekkeren og trykk inn fingen».

Grov rasisme er dessverre ikke ukjent på sosiale medier og i nettavisenes kommentarfelt. Også her i Hamar Arbeiderblad vet vi av erfaring hvilke reaksjoner som lett kommer når vi publiserer innhold om innvandrere og flyktninger. Rasismen kommer fort til overflaten, og i mange tilfeller er den svært grov.

For mange er det enkleste å slutte å lese når rasistene overtar nettdebatten. Vi tror det er viktig at denne typen grov rasisme ikke aksepteres uten videre.

Med sosiale medier har dessuten hver og en av oss som publiserer et selvstendig redaktøransvar. De som bruker sin ytringsfrihet på digitale medier til å spre grov rasisme, bør møtes med en reaksjon. Utviklingen viser at rasismen øker når digitaliseringen av samfunnet gir helt nye muligheter til kommunikasjon. Vi kan få langt flere saker som den det her er tatt ut tiltale mot. Av den grunn hilser vi tiltalen fra statsadvokaten velkommen.

Det er ikke politiet som på eget initiativ har iverksatt etterforsking. Anmeldelsen er innlevert av Antirasistisk Senter. Organisasjonens årvåkenhet bidrar til at det kan trekkes en grense for hva vi skal tåle av rasistiske ytringer i den offentlige debatten.

Som alltid når rasismeparagrafen er grunnlag for tiltalen, vil den veies opp mot ytringsfriheten. Retten til å ytre seg fritt har stor vekt i vår rettspraksis. I dette tilfellet kan vi imidlertid vanskelig se at avveiningen skal være vanskelig. Rene oppfordringer til henrettelser har lite med ytringsfriheten å gjøre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00