Gågruppa i Øvre Vang jubler over at Fartvegen endelig skal utbedres. Hamar Arbeiderblad slo gleden deres opp på førstesiden. Det gjenspeiler både hvor viktige lokale veger og fylkesvegene er for folk flest, og hvor sjelden det er at vi kan presentere en virkelig god nyhet om fylkesvegene.

Mens det er stort fokus på statens milliardbevilgninger til jernbanestrekninger og motorveg, har de noe mindre fylkesvegene en tendens til å synke nedover på prioriteringslisten. Det er lett å skyve behovet for utbedring foran seg. Satsing på skole og helse klinger bedre i en valgkamp. Og kanskje er dette noe av grunnen til at Opplysningsrådet for vegtrafikken fastslår at alle fylker i Norge har stort behov for oppgradering og vedlikehold av vegnettet. Det står dårlig til.

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for 4.000 kilometer veg. Lange strekninger som gjennom flere tiår ikke har blitt prioritert. Resultatet er etterslep på vedlikehold på svimlende 2,1 milliarder kroner. For fylkespolitikerne må det være lett å kjenne motløshet, og skyve regningen enda et år. Derfor er det en god nyhet at fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) nå gjør det motsatte. Utbedringene som ligger i investeringsprogrammet for 2018 – 2021 forseres. Riktignok bare med 25 millioner kroner, men for dem som bruker Fartvegen er dette en gledens dag.

Så er det avgjørende at investeringsprogrammet ikke bare følges, men trappes opp. 589 millioner kroner er avsatt til utbedringer av fylkesvegnettet de neste tre årene. Det er halvparten av de totale investeringene, men fortsatt bare en fjerdedel av oppgraderingsbehovet. Det trengs altså flere tunge løft før vegene er i god stand.

Foran fylkestingsvalget i 2011 spurte vi partienes toppkandidater hva som var deres viktigste sak. Bare Frps Tor Andre Johnsen (Frp) svaret utbedring av de hullete fylkesvegene. Flere partier enn Frp må se utbedring av 4.000 kilometer fylkesveg som en vinnersak, skal vi få ta igjen etterslepet. Kanskje er det en bedre sak hos velgerne en man tror.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00