Fylkesmannen i Hedmark har besluttet å ta regningen for den foreslåtte innbyggerhøringen om sammenslåing av Hamar og Stange. Å spørre folk er jo demokrati, som prosessveileder ved Fylkesmannens kontor, Marit Gilleberg sier til Hamar Arbeiderblad. Så sant, så sant. Videre karakteriserer hun det som et utslag av feighet at en mulig fusjon mellom Stange og Hamar ikke tidligere har vært vurdert.

Gilleberg anerkjenner dessuten fullt ut at Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) har bedt om grensejustering hvis han ikke får til sammenslåing. Forslaget fra Busterud falt som kjent ikke i god jord. Men som Gilleberg påpeker er Hamars arealutfordringer et tema i utredningsrapporten til Telemarksforskning.

Det er befriende at det kommer klar tale fra Fylkesmannens kontor. Kommunene i Hedmark kan ikke underslå det faktum at vi er eneste fylke i Norge hvor det ikke er inngått en eneste intensjonsavtale om sammenslåing. Det er fristende å spørre om vårt fylke bare består av velfungerende kommuner som ivaretar både dagens behov, og også kan ta rollen som samfunnsplanlegger i framtida? Eller vegrer kommunene seg for de forandringene som nødvendigvis vil måtte følge med en sammenslåing?

Det kan være verd å merke seg Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy. Hun har valgt å sette til side de anbefalingene kommunene i hennes fylke har gitt. I stedet krever hun ifølge Klassekampen at fylkets 21 kommuner skal reduseres til seks eller ni kommuner. Bjørnøy utfordrer kommunene på at de må gjøre en skikkelig vurdering av reformens fire mål, og om de kan levere godt nok i framtida.

Også prosessveileder Marit Gilleberg sier at Fylkesmannen i Hedmark ikke vil vike unna for å foreslå grensejusteringer hvis kommuner nekter å vurdere sammenslåing. En advarsel om at Fylkesmannen selv står fritt til å tegne det nye kommunekartet hvis kommunene tviholder på status quo, kan være et godt virkemiddel for å løse opp i det som kan oppleves som en litt fastlåst situasjon her i Hedmark.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00