Det var ingen hjelp å få hos Fylkesmannen for dem som ulovlig har oppført bygg og endret terrenget langs innsjøen Næra i Ringsaker. Rett før påske kom vurderingen av de 68 ulovlig oppførte tiltakene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Bare i en av sakene anbefales det dispensasjon. I de øvrige sier Fylkesmannen et klart nei. Miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Jørn Berg, minner i avslaget om at myndighetene skal vise en restriktiv holdning til oppføring av bygg og anlegg i strandsonen, og at lovverket er strammet inn når det gjelder dispensasjoner. Fylkesmannen har heller ingen forståelse for argumentasjonen fra utbyggerne om at byggene gjør strandsonen mer tilgjengelig for folk flest.

Det er grunn til å anta at rådmannen i Ringsaker har avventet Fylkesmannens konklusjon før det framlegges en sak om den ulovlige byggevirksomheten for kommunens planutvalg. Det er vanskelig å se for seg at administrasjonen i Ringsaker kan innta et annet standpunkt enn Fylkesmannen. Dermed blir det opp til kommunepolitikerne om de vil ta kampen opp mot staten i denne betente saken. I så fall har Fylkesmannen i Hedmark bedt om å bli orientert. Fylkesmannen i Oppland vil i så fall bli oppnevnt som settefylkesmann.

Det er ingen tvil om at det er en vanskelig sak politikerne i Ringsaker skal behandle. Utbyggerne har i årevis brukt store ressurser på ulovlige båthus, brygger, campingplasser og endringer i terrenget. På den annen side kan vi vanskelig se at Ringsaker kommune har noe valg. Nå har de også ryggdekning fra Fylkesmannen til å sette foten ned. Det interessante blir å se hvor kommunen legger lista. Vi ser ikke bort fra at for eksempel små brygger tillates, hvis allmennheten får adgang til området. Den som har bygget seg en småbåthavn eller store hytter, kan neppe regne med tilgivelse.

Ringsaker har et frynsete rykte når det gjelder ulovlig bygging. Dette er en god mulighet for kommunepolitikerne til å markere at det også her finnes en grense. Den muligheten bør de ikke la gå fra seg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00