Allerede før valgkampen foran det kommende stortingsvalget går inn i sluttfasen, er kommunevalget om to og et halvt år på dagsordenen. I Ottestad lanserer Tore Ketil Stårvik en egen Ottestadliste. Med ca. 8.000 potensielle velgere i ryggen, kan Ottestadlista bli en maktfaktor å regne med.

Men foreløpig vet vi ikke om Stårvik klarer første hinder. 300 underskrifter må til for at Ottestadlista skal kunne stille til valg. Nå lover han en serie folkemøter utover høsten. De vil kunne indikere om innbyggerne i Ottestad faktisk er så misfornøyde med gjennomslaget i Stange rådhus som Stårvik hevder.

Det er Stange Arbeiderparti som først og fremst vil kjenne trusselen fra en slik lokal liste. Ap har i stor grad sitt nedslagsfelt i de gamle industriområdene Åsbygda, Ilseng og Tangen. Ottestad ligger som nærmeste nabo til Hamar.

Innbyggerne i Ottestad orienterer seg mer mot byen enn bygdene. Vi vet at bybefolkningen ofte blir mindre preget av politiske tradisjoner ved valg. Klassetilhørigheten er sterkere i bygdesamfunnene. Ap har heller ikke klart å få et organisatorisk grep om denne hurtig voksende delen av Stange. Hvis partiet ser på Ottestadlista som en trussel, er det helt nødvendig å bruke de kommende to årene til å få et fotfeste.

Lokale lister oppstår gjerne når den lokale frustrasjonen over ikke å bli hørt blir sterk over lang tid. Den utfordrende skoledebatten i Stange har åpenbart satt sinnene i kok i Ottestad. I tillegg er nok representasjonen i kommunestyret i minste laget. Dette kan lett bli oppfattet som mangel på vilje hos dem som sitter med makten til å lytte til det som er den raskest voksende del av kommunen.

Initiativtaker Stårvik skal samtidig ikke undervurdere hvor vanskelig det er å få oppslutning ved valg. Det krever både en organisasjon og saker som skaper entusiasme. Mangelen på et helhetlig program blir fort et problem for lokale lister.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00