åtte år med diskusjon om skjenketider har ikke endret politikernes holdning. Kommunestyrets flertall på 22 representanter stemte for å beholde skjenkestopp kl. 01.30, mens 17 stemte for å utvide utestedenes rett til å skjenke til kl. 02.30. Dermed ble det nøyaktig samme resultat som da saken var til behandling i 2008.

Vi synes det er en fornuftig konklusjon. Uttalelser fra kommunelegen og politiet om konsekvensene av å utvide skjenkingen bør veie tungt i denne saken. Vi er enige med ordfører Einar Busterud (BBL) i at skjenketidene skal beskytte den delen av befolkningen som har problemer med å håndtere alkohol.

Vi mener også at restriktive skjenketider beskytter flertallet. Vold på grunn av fyll rammer ofte blindt og meningsløst. Også de som koser seg med et glass på byen, risikerer å være utsatt i de små nattetimer.

Derimot etterlyser vi klarere, forutsigbare alkoholpolitiske standpunkter hos de politiske partiene. Flere av partiene stiller sine representanter fritt til å stemme hva de vil. Det fører til at BBL er delt på midten, og at Hamar Arbeiderpartis leder stemmer mot resten av sin gruppe.

Fristilling skjer gjerne når det er politiske saker som berører viktige samvittighetsspørsmål, hvor man ikke kan påtvinge enkeltrepresentanter et syn som strider mot deres overbevisning. Abortsaken er et eksempel på dette. Vi har problemer med å se at skjenketidene skulle volde den enkelte så store samvittighetskvaler.

I stedet er det nærliggende å tenke at spørsmålet om alkoholskjenking ikke tillegges så stor betydning som andre saker. Kan vi se for oss at Ap ville stille sine representanter fritt i spørsmålet om privatisering, eller at noen fra BBL i sin tid skulle stemt mot byggingen av kulturhuset? Alkoholproblemer og skader som følge av alkoholbruk koster samfunnet 22 milliarder kroner årlig. Fastsettelse av skjenketider kan altså ha stor samfunnsmessig betydning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00