Det er et vanskelig valg ledelsen for Høgskolen i Innlandet står overfor når Blæstads skjebne skal avgjøres. Kanskje er det derfor rektor Kathrine Skretting har gitt en arbeidsgruppe fram til mai 2018 med å utrede framtida til landbruksutdanningen.

Men det er ingen tvil om at det presset som Venstres fylkestingsrepresentant Erik Ringnes og andre har utøvd overfor styret ved Høgskolen, også har hatt stor betydning for at utdanningen på Blæstad ikke allerede er flyttet til Evenstad.

Det er først og fremst de store bygningsmessige investeringsbehovene som brukes som argument for å legge ned utdanningen på Blæstad. Riktignok strides man om de økonomiske beregningene. Men det er ingen tvil om at behovet for oppgradering er betydelig.

Samtidig minner vi om at debatten om bygningene på Blæstad har pågått i årevis. Hele tida har man skjøvet oppgraderingsbehovet foran seg. En konklusjon om Blæstads framtid må bygge på et bredere grunnlag enn en slik ansvarsfraskrivelse.

Vi har sans for rektor Skrettings ønske om å analysere behovene for framtidas landbruksutdanning. Kravene til forskning må også stilles til Blæstad. Det er også klart at 30 millioner kroner fra Hamar kommune ikke løser problemene. Det tror nok ikke ordfører Einar Busterud heller. Poenget må være at både næringslivet innenfor landbruket, Hamar kommune og fylkeskommunen må involvere seg.

Uten at vi skal forskuttere noen konklusjoner synes vi forslaget om å slå sammen Jønsberg og Blæstad er vel verd å forfølge. Bygningsmassen på Jønsberg holder et helt annet nivå enn på Blæstad. Staten og fylkeskommunen må kunne ta et felles ansvar her, slik Erik Ringnes foreslo i sin interpellasjon i mars i år. Da oppfordret han også fylkesrådet i Hedmark til å ta et initiativ i saken. Den oppfordringen støtter vi. Det er en viktig sak å kjempe for en framtidsrettet landbruksutdanning på Hedmarken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00