Høyre vil kjempe for fylkessykehus i Hamar, etter å ha konkludert med at det ikke lenger er realisme i planene om et felles spesialistsykehus for Hedmark og Oppland.

Det er positivt at spørsmålet om et mjøssykehus nå ser ut til å bli en del av valgkampen. Dette er en av de kanskje viktigste sakene for Hamar-regionen. Den har altfor lenge vært overlatt til helsebyråkratiet. Utredninger er nødvendig og viktig, men vi må også vite at de gjennomføres fordi et politisk flertall vil omsette konklusjonene i sykehustjenester som gir et bedre helsetilbud til innbyggerne i regionen. Nå har tvilen om dette blitt så stor, at stadig flere forlater tanken på at et mjøssykehus er gjennomførbart.

Dessverre ser vi at debatten raskt handler om lokalisering. Når Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) klapper sin partifelle i Hamar på ryggen for den politiske helomvendingen, er det den klammeste omfavnelsen Fangberget kan få. Lokalpolitikere i Østerdalen er for lengst i skyttergravene for å plassert et fylkessykehus i Elverum. Når det i Østlendingen også foreslås å bygge et nytt sykehus i Løten, er det fare for at vi har mistet perspektivet.

To hovedkriterier må telle for lokaliseringen av et nytt sykehus. Helsetilbudet til pasientene må være vesentlig bedre enn i dag. Det må legges i tilknytning til et av regionens bysentre, slik byplanleggerne understreker betydningen av. Arbeidsplasser skaper vekst hvis de plasseres der folk vil bo. Det er i urbane områder. Vi kan ikke se at Høyres utspill har skapt et godt grunnlag for en slik debatt.

Men ansvaret for dette ligger også hos dem som fortsatt mener at et nytt hovedsykehus for Innlandet er gjennomførbart. Nå venter vi på at de som har tiltro til utredningsprosessen kommer på banen, og dokumenter den politiske viljen både nasjonalt og i de to fylkene til å føre prosessen i havn med felles storsykehus som resultat.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00