Det er riktig at politiet i år har beslaglagt mange førerkort i sommertrafikken. I juni og juli ble hele 60 mennesker fratatt førerkortet i fartskontroller på riksveg 3, som er mye brukt av dem som skal mellom Oslo og Trondheim. 500 sjåfører fikk bøter for å ha kjørt for fort på denne strekningen. Johnsen mener det høye antallet lovbrytere er et tegn på at fartsgrensa er for lav. Han tror folk vil komme til å kjøre mer lovlig hvis de opplever fartsgrensa som logisk, som han sier til NRK Hedmark/Oppland.

Å respektere lover og regler kan nok være vanskelig i enkelte sammenhenger, men ingen tar til orde for å redusere antall naskere i butikker ved å justere grensen for hvor mange varer du kan ta med deg gratis opp fra null til tre. Vi mener det samme gjelder på vegene – og kanskje er enda viktigere her, siden det ofte kan stå om liv og død eller personskade. Det er feil å justere grensen for hva som er tillatt, ikke minst når argumentet er å få færre bilister til å bli lovbrytere.

Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er godt dokumentert, og Trygg Trafikk presiserer at også små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte på norske veier. Johnsen har altså ikke statistikken med seg. Frp-politikeren får også lite støtte fra lederen i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Randi Fjæstad fra Arbeiderpartiet. Hun peker på at vegene er tilårskomne og utstyrt med fartsgrense deretter. Det er verdt å minne om at høy fart ikke bare betyr at man ligger godt over fartsgrensen, men også at sjåføren holder for høy fart etter forholdene. Fartsgrensene er nettopp for å hjelpe bilførerne til å tilpasse farten. De er ikke satt for å hindre folk i å komme fort fram, men for å bidra til at de kommer trygt fram, hele.

Tor André Johnsen sier han vil tilpasse kartet til terrenget, men vi mener terrenget må tilpasses først. Frp bør konsentrere jobben om å sikre at veger med god nok standard, før man kan diskutere eventuell øking av fartsgrensene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00